Klein maar krachtig!

Met een relatief compacte spoelboormachine kunnen we op nagenoeg elke locatie tot wel 150 meter diep boren.

Als eerste op het bouwterrein om bodemwisselaars aan te leggen. Perfecte boorlocatie voor de bouw uit.

We boren hier tot 210 meter voor 44 vrijstaande en rijwoningen.

Gesloten bronsystemen voor individuele woningen Haarzicht

Vleuten-De Meern krijgt er een groene ruime woonwijk bij. Met in totaal ongeveer 510 huur- en koopwoningen is Haarzicht verdeelt in 5 buurten met veel verschillende woningen: rijwoningen, twee-onder-een kapwoningen en vrijstaande woningen.

De door WKO Nederland op Haarzicht gerealiseerde 70 bronsystemen van Fase 1 en 2 bestaan uit één bodemwisselaar per woning met einddieptes variërend tussen de 145 en 190 meter. Inmiddels zijn we bezig met de realisatie van Fase 3 bestaande uit 29 bronsystemen met een einddiepte van 190 meter.

Gesloten bronsystemen voor individuele woningen Berkel en Rodenrijs

In Berkel en Rodenrijs wordt druk gebouwd aan de nieuwe woonwijk Gouden Buurten. In 88 woningen van Gouden Podium wordt verwarmd en gekoeld met een warmtepomp en een gesloten bronsysteem.

De door WKO Nederland gerealiseerde bronsystemen bestaan uit één bron per woning met een einddiepte tussen de 190 en 220 meter.

Gesloten bronsystemen voor individuele woningen Schoonhoven

Schoonhoven krijgt er een groene ruime woonwijk bij. Alle woningen in Fase III en IV van de Gulden Meesters worden verwarmd en gekoeld met een brine water warmtepomp en een individueel gesloten bronsysteem.

De door WKO Nederland gerealiseerde bronsystemen bestaan uit 2 bronnen per woning met een einddiepte tussen de 90 en 115 meter.

Open WKO voor Kindpark Boekel

In het Kindpark Boekel zijn 2 scholen, een kinderopvang en een GGD gehuisvest. Het pand wordt verwarmd middels zonnecollectoren, een warmtebuffer, luchtbehandeling en een open WKO bronsysteem.

Voor het gerealiseerde open bronsysteem zijn door WKO Nederland twee bronnen geboord met een capaciteit van 10 m3/uur tot een einddiepte van 75 meter.

Gesloten WKO voor Beele Sealing Valley

Door Beele Engineering worden in Sealing Valley te Aalten hoogwaardige afdichtingssystemen ontwikkeld en geproduceerd. Voor verwarming en koeling wordt gebruik gemaakt van een centrale warmte- en koude opwekking waarbij tussen alle gebouwen op de campus energie wordt uitgewisseld met behulp van warmtepompen voor verwarmen en actieve koeling, passieve koeling, een gesloten bodemenergiesysteem en droge koelers.

Het door WKO Nederland aangelegde gesloten bronsysteem (WKO) bestaat in Fase 1 uit 120 bodemwisselaars met een einddiepte van 100 meter. De bodemwisselaars zijn verbonden middels twee ondergronds geplaatste 60 groep verdeler verzamelaars.

Inmiddels hebben we ook Fase 2 gerealiseerd bestaande uit 65 bodemwisselaars met een einddiepte van 100 meter verbonden middels een ondergronds geplaatste 65 groep verdeler verzamelaar. In het ontwerp is rekening gehouden met de mogelijke uitbreiding van een Fase 3.

Gesloten WKO voor verpleeghuis Het Wiedenhof

Verpleeghuis Het Wiedenhof in Haaksbergen is ontworpen met woonvleugels op zowel het noorden als het zuiden. Voor het verwarmen en koelen van het gebouw wordt warmte en koude onderling uitgewisseld in combinatie met warmtepompen voor verwarmen en koelen en een gesloten WKO systeem.

Het door WKO Nederland aangelegde gesloten bronsysteem (WKO) bestaat uit 63 bodemwisselaars tot een einddiepte van 120 meter. De aanleg van de bodemwisselaars is in fasen uitgevoerd, geplaatst tussen de woonvleugels, en verbonden middels drie ondergronds geplaatste verdeler verzamelaars.

Gesloten WKO voor LOA Emmen

Het voormalige pand van de Topografische Dienst in Emmen is getransformeerd voor gebruik door het Nationaal Archief en de Belastingdienst.Voor de energievoorziening en de klimaatbeheersing wordt gebruik gemaakt van de nieuwste duurzame technieken en materialen. Er wordt gebruik gemaakt van een warmte- en koude opslag met warmtepompen en zonnepanelen. Het is een “all-electric”-gebouw, waarbij gevels, daken en glas zeer goed zijn geïsoleerd.

Het door WKO Nederland aangelegde gesloten bronsysteem (WKO) bestaat uit twintig bodemwisselaars tot een einddiepte van 150 meter.

Gesloten bronsystemen voor individuele woningen

Voor het verwarmen en koelen van 12 woningen wordt in Beverwijk gebruik gemaakt van brine-water warmtepompen in combinatie met een individueel gesloten bronsysteem per woning.

De door WKO Nederland aangelegde gesloten bronsystemen (WKO) bestaat uit één bodemwisselaar per woning tot een einddiepte van 165 meter. Dieper boren levert een hogere brontemperatuur waarmee een hoger rendement voor verwarmen (COP) wordt bereikt, en kan worden volstaat met relatief minder boormeters.

Sprinklerbron te Leusden

Voor de nieuwbouw van een Supermarkt te Leusden leverde WKO Nederland de sprinklerbron met een capaciteit van 81 m3/uur.

Vanwege ruimtegebrek is maatwerk geleverd. De sprinklerbron is gerealiseerd op slechts één meter vanaf het gebouw waarvoor werd geboord door een stalen casing met een doorsnede van 50 centimeter. De casing is geplaatst tot een diepte van 26 meter beneden maaiveld waarna werd doorgeboord tot 70 meter.

Open en gesloten WKO voor Fort KIJK

Het gerestaureerde en herbestemde Fort K’IJK bij Krommeniedijk is onderdeel van de Stelling van Amsterdam (UNESCO Werelderfgoed). Na anderhalf jaar restauratie en volledige verduurzaming is het Fort in 2017 heropend. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven verrichtte op 4 oktober 2017 in Uitgeest de handeling. Het Fort wordt verwarmd middels warmtepompen en een open bronsysteem. De herbouwde Fortwachterswoning wordt verwarmd middels een brine water warmtepomp en een gesloten bronsysteem.

Voor het gerealiseerde open bronsysteem voor het Fort zijn door WKO Nederland twee bronnen met een capaciteit van 20 m3/uur geboord tot een diepte van 75 meter. Het gesloten bronsysteem voor de woning bestaat uit drie gesloten bodemwisselaars met een einddiepte van 100 meter.

Sprinklerbron opgeleverd

Voor de nieuwe Pathé bioscoop te Zwolle leverde WKO Nederland de sprinklerbron met een capaciteit van 121 m3/uur. Hiermee kon een reinwaterkelder of kostbare drinkwateraansluiting achterweg blijven. Proefdraaien en in bedrijf stellen werd vanwege een krappe planning op dezelfde dag gedaan, zonder opleverpunten.