Vragen? Bel vrijblijvend: +31 599 201775 of mail: info@wkonederland.nl

EEDAardwarmte, ook wel bodemenergie genoemd, is de duurzame techniek waarbij de bodem wordt benut voor het gebruik van warmte en koude. Hiermee wordt een forse besparing op het energieverbruik voor verwarmen en koelen gerealiseerd. Bodemenergie levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en de weg naar klimaatneutraliteit.

Bodemenergie systemen

Er zijn diverse soorten bodemenergiesystemen, namelijk open en gesloten systemen die elk hun eigen toepassingsgebied hebben voor gebouwen, woningen, kassen en fabrieken. WKO Nederland adviseert welk systeem voor u de beste keuze is.

WKO Nederland werkt met en voor architecten, adviesbureaus, installateurs, en huiseigenaren. Wij leveren zowel open als gesloten bodemenergie systemen, desgewenst van advies tot ontwerp, en van realisatie tot beheer. Hierbij werken wij volgens de BRL 11000 en Protocol 11001

Met WKO Nederland kiest u voor een robuust, betrouwbaar en duurzaam systeem.