Vragen? Bel vrijblijvend: +31 599 201775 of mail: info@wkonederland.nl

Wij beschikken over eigen apparatuur voor het uitvoeren van boorgatmetingen en zijn ook inzetbaar voor collega boorbedrijven.

Middels het uitvoeren van een boorgatmeting wordt de bodemopbouw nauwkeurig in beeld gebracht. Tevens kan de aanwezigheid van zoet en zout grondwater aangetoond worden. De gemeten waarden worden afgezet tegenover de diepte, gelogd en in een grafiek weergegeven.

Door de gemeten waarden te interpreteren kunnen we het optimale bronontwerp maken en op die wijze het filter afstellen in een watervoerend pakket met de gewenste waterkwaliteit en kwantiteit.

Na stellen van het bronfilter en aanvullen van de bron is het mogelijk een meting in de verbuisde boring te maken en zo een beeld te vormen van de juistheid van de aanvulling.

boorgatmeting 2
 

De belangrijkste eigenschappen die wij meten zijn;

Natural Gamma – Natuurlijke gammastraling

Alle voorkomende grondsoorten geven in meer of mindere mate gamma straling af. Waar zand relatief kleine hoeveelheid gamma straling produceert geldt dat klei een relatief hoge hoeveelheid gamma straling produceert. Middels een kristal aan de onderzijde van de sonde wordt het aantal inslagen per seconde gemeten.

Spontaneous Potential – SP

De SP wordt gebruikt om laaggrenzen (zoals klei) aan te tonen, en werkt op basis van het natuurlijk elektrisch potentiaal van de verschillende grondsoorten. Er wordt gemeten tussen een in de sonde aanwezige elektrode en een nabij het boorgat in het maaiveld geplaatste sonde. De registratie vindt plaats in millivolts.

Elektrische weerstand – SN

Door de elektrische weerstand langs het boorgat te meten kunnen we conclusies trekken aangaande de grondsoort en de waterkwaliteit. Waar zand een relatief hoge weerstand heeft is de weerstand van klei, leem en veen relatief laag. Als we de uitkomsten van de overige metingen en de boorrapportage hiermee vergelijken kan vastgesteld worden of het aanwezige grondwater zoet of zout is. Door de toepassing van twee elektrodeafstanden in de sonde kan er tevens nauwkeuriger bepaald worden wat de grofheid en waterkwaliteit de formatie is. We meten Short Normal 16 inch uitgedrukt in Ohm meter.