Vragen? Bel vrijblijvend: +31 599 201775 of mail: info@wkonederland.nl

Bodemenergie - Aardwarmte

Lussen

Wij leveren zowel Warmte Koude Opslag (WKO), als recirculatie- en gesloten bronsystemen.

Tot de standaard levering behoren detailengineering en realisatie van het bodemenergiesysteem. 

Maar ook het vooronderzoek, ontwerp en vergunningentraject alsmede onderhoud en beheer kunnen wij voor u verzorgen.

Brandputten - Sprinklerbronnen

brandput3

Levering van alle mogelijke varianten in brandputten behoort tot ons pakket. 

Zowel boven als beneden maaiveld afgewerkt, zelfaanzuigend of middels bronpomp met besturingskast.

Tevens leveren wij sprinklerbronnen in alle voorkomende varianten. Indien gewenst compleet met leidingwerk, bekabeling, en besturing.

Grondwatertechniek

bronpompen gras

Tot de standaardlevering behoort een juiste bronontwikkeling. 
Wij maken gebruik van verschillende methoden als jutteren, luchtliften, en sectiegewijs schoonpompen. De wijze van lozen wordt meestal bepaald door de locatie.

Onze servicedienst verzorgd het onderhoud van bodemsystemen en bronpompsystemen. Ook het regenereren van verouderde bronnen kunnen wij voor u verzorgen.