Gesloten bodemenergiesysteem bij woning

Bij een woning te Siegerswoude hebben wij tot 100 meter geboord.