Vragen? Bel vrijblijvend: +31 599 201775 of mail: info@wkonederland.nl

Een warmte koude opslag systeem wordt ook wel WKO of KWO genoemd, en kenmerkt zich door het verpompen van grondwater waar energie aan onttrokken of toegevoegd wordt.

Een WKO is toepasbaar binnen de utiliteitsbouw, glastuinbouw, en woningbouw (collectief). Vooral bij gebouwen waar grote vermogens van toepassing zijn kan een WKO een goede keuze zijn. Het systeem kent een hoog rendement.

Warmte Koude Opslag

Werkwijze

Initieel zal een vooronderzoek worden uitgevoerd. Daarbij wordt de geohydrologische, technische, en juridische haalbaarheid van uw project bepaald.

Vervolgens zal een haalbaarheidsonderzoek (effectenstudie) worden uitgevoerd waarbij het plan aan wet en regelgeving zal worden getoetst en de effecten op de omgeving en eventueel omliggende bodemenergiesystemen zal worden berekend.

Waar nodig kan door ons een proefboring of proefbronnering worden geadviseerd en uitgevoerd.

Op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek wordt door ons het bodemsysteem verder ontworpen. Tot de levering behoort het aanboren en ontwikkelen van de bronnen, bronpompen, putbehuizingen, opnemers, automatiseringsinstallatie van het grondwatersysteem, appendages, infiltratietoestellen, en leidingwerk. Indien gewenst leveren wij af inclusief de warmtewisselaar (TSA).

Desgewenst verzorgen wij het gehele vergunningentraject.

Wij beschikken over machines op zowel rupsonderstel als vrachtauto geschikt voor het aanboren van een WKO bron systeem waarbij afhankelijk van de bodem boordiameters tot 1200mm mogelijk zijn. De bronnen worden geboord volgens de zuigboormethode, en waar nodig aangevuld met luchtliften.

Zowel in de ontwerpfase als tijdens de uitvoering, en de oplevering werken wij volgens de laatste normen. Maar ook na de oplevering blijven wij betrokken bij uw project.

Wij leveren onze WKO bronsystemen op met diverse opties voor garantie. Een beheer- en onderhoudscontract is hierbij een vast gegeven.

Opbouw en werking, doublet

Het WKO doublet systeem is opgebouwd uit een warme en een koude bron welke beide ingezet worden als onttrekkingsbron en infiltratiebron. Hiervoor worden in beide bronnen een onderwaterpomp en injectietoestel geplaatst. Bij warmtevraag van het bovenliggende systeem zal grondwater uit de warme bron worden opgepompt waaraan middels de warmtewisselaar energie wordt onttrokken wat ingezet wordt voor verwarmen. Het afgekoelde grondwater zal vervolgens in de koude bron worden geïnfiltreerd. Dit koudere grondwater wordt bij koude vraag van het bovenliggende systeem weer opgepompt en gebruikt voor koelen. Hiervoor wordt het wederom door de warmtewisselaar gepompt waar energie aan het grondwater wordt toegevoegd. Het zo opgewarmde grondwater wordt in de warme bron geïnfiltreerd. Op deze wijze ontstaan een warme en een koude bel in de bodem.

Afhankelijk van de bodemopbouw, en de nodige vermogen voor verwarmen en koelen kan gekozen worden voor meerdere doubletten.

Opbouw en werking, mono bron

Waar de bodem het toelaat kan gekozen worden voor een mono bron waarbij beide bronfilters in één bron worden geplaatst. In bijvoorbeeld de stedelijke omgeving waar ruimtegebrek vaak een bepalende rol speelt kan dit een goed alternatief voor een doublet zijn. De capaciteit van een mono bron is technisch beperkt van 30 tot 50 m3 per uur.