Spoelboren

Net als een zuigboring is ook een spoelboring een onverbuisde boring waarbij het boorgat in stand wordt gehouden door de boorvloeistof. Door met een spuitpomp boorvloeistof onder hoge druk in de boorbuizen te spuiten wordt het door de boorbeitel losgewoelde materiaal  samen met de boorvloeistof door het boorgat omhoog getransporteerd. Boven maaiveld wordt de boorvloeistof opgevangen in spoelbakken of een spoelvijver waar het opgeboorde materiaal bezink. De boorvloeistof wordt door de spuitpomp weer aangezogen waarmee het proces opnieuw begint.

Door te kiezen voor een grote diameter boorbuis zal de opwaartse snelheid hoger zijn en wordt de uitzakking van grof materiaal beperkt. Op deze wijze is een redelijk goede monstername en bepaling van de bodemopbouw mogelijk waarbij de ervaring van de boormeester bepalend is. Aanvullend kan worden gekozen een boorgatmeting uit te voeren.

Door de juiste combinatie van boorbuizen en boorbeitel zijn boringen tot een diameter van ongeveer 400 mm en tot grote diepte mogelijk.