Vragen? Bel vrijblijvend: +31 599 201775 of mail: info@wkonederland.nl

Het gesloten bronsysteem, ook wel VBWW (verticale bodemwarmtewisselaar) genoemd kenmerkt zich door de circulatie van water of een antivriesmengsel door gesloten leidingen in de bodem.

Een gesloten bronsysteem is toepasbaar bij woningen, bedrijfspanden, kantoorgebouwen, showrooms, schoolgebouwen, enz. Een gesloten bronsysteem is bijna overal toepasbaar, en is daarom één van de meest voorkomende bronsystemen.

Gesloten bronsysteem

Werkwijze

Initieel zal een vooronderzoek worden uitgevoerd. Daarbij wordt de geohydrologische, technische, en juridische haalbaarheid van uw project bepaald.

Vervolgens zal een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd waarbij het plan aan wet en regelgeving zal worden getoetst en zo nodig de effecten op de omgeving en eventueel omliggende bodemenergiesystemen zal worden berekend.

Waar nodig kan door ons een TRT (Thermal Response Test)  worden geadviseerd en uitgevoerd.

Op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek wordt door ons het bodemsysteem verder ontworpen. Tot de levering behoort het boren van de bronnen, plaatsen van de bodemlussen, verdeler-verzamelaar, appendages, en leidingwerk. Indien van toepassing leveren wij af inclusief de warmtewisselaar (TSA), en de circulatiepomp.

Desgewenst verzorgen wij waar nodig het gehele vergunningentraject.

Doordat wij beschikken over een breed assortiment aan verschillende grondboormachines kunnen wij zowel kleine als zeer grote systemen aanleggen. Daarbij zijn het aanboren en aanleggen van systemen tot een diepte 300 meter (of dieper) goed mogelijk. Wij beschikken tevens over kleine machines waarmee we op lastig toegankelijke locaties kunnen werken. Ook beschikken wij over een schoon boorconcept waarbij de boorspoeling gerecycled wordt direct op de boorauto of middels een vloeistofdichte container op een trailer.

Diepere boringen leveren een hogere brontemperatuur en daarmee een hoger rendement van uw systeem. Tevens is er minder ruimte nodig, kan er sneller worden gewerkt, en is er minder verbindend leidingwerk nodig. Vaak zal een verdeler-verzamelaar niet nodig zijn. Dit alles resulteert in een lagere kostprijs van het bodemsysteem en lagere energiekosten.

Zowel in de ontwerpfase als tijdens de uitvoering, en de oplevering werken wij volgens de laatste normen. Maar ook na de oplevering blijven wij betrokken bij uw project.

Wij leveren al onze VBWW bronsystemen op met een standaard garantie van 25 jaar op de energielevering. Indien van toepassing inclusief een beheer- en onderhoudscontract.

Opbouwen werking

Het systeem is opgebouwd uit één of meerdere collectoren (U lussen of sondes) die elk in een geboorde bron worden aangebracht. De sondes worden onderling verbonden middels een verdeler, of bij kleine systemen middels het zg. Tichelmann systeem. Middels twee leidingen wordt het bronsysteem met het gebouw zijdige deel verbonden, en gevuld met water of een mengsel van water-glycol waarmee door circulatie warmte of koude naar de warmtepomp wordt getransporteerd.

Tijdens verwarmingsbedrijf (winter) wordt energie uit de bodem onttrokken, wat door het antivriesmengsel wordt overgedragen aan bijvoorbeeld een warmtepomp. Hierbij koelt de bodem rondom de U lus af, en wordt door geleiding en grondwaterstroming nieuwe energie aangevoerd. Tijdens koelbedrijf (zomer) kan het systeem ingezet worden om te koelen middels passieve koeling. Door hier gebruik van te maken kan op een zeer voordelige manier het pand worden gekoeld. De omgeving rondom de U lus zal aanvullend worden opgewarmd door de vrijgekomen energie uit het gebouw. Dit wordt regenereren genoemd, en heeft tevens als voordeel dat het bodemsysteem kleiner (en dus voordeliger) kan worden uitgevoerd.