Primeur!!! Grote stap vooruit in bodemenergie!!!

Om de warmtetransitie een boost te geven heeft WKO Nederland in samenwerking met Rossingh Drilling een gesloten bodemenergiesysteem aangelegd met een​ einddiepte van 500 meter!

Met de aanleg van dit soort systemen kan bijvoorbeeld met slechts 1 boring een collectief systeem worden aangelegd voor een compleet huizenblok. Op deze manier word het gas-loos maken van bestaande gebouwen eenvoudiger en financieel interessanter.

Na deze zeer geslaagde operatie bereiden we ons voor op het aanleggen van open en gesloten systemen tot 800 meter. Dit is de aanloop naar het aanleggen van diepere systemen, ook voor de opslag van energie.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op:
📞0599 201775
📩 info@wkonederland.nl

#wkonederland#bodemenergie#warmtetransitie