Gesloten bodemenergiesysteem

Bij een woning in Sneek hebben wij tot 90 meter geboord.