Vragen? Bel vrijblijvend: +31 599 201775 of mail: info@wkonederland.nl

Het open bron systeem, ook wel recirculatie systeem genoemd kenmerkt zich door het verpompen van grondwater waar energie aan onttrokken of toegevoegd wordt.

Een recirculatie systeem is toepasbaar bij woningen, bedrijfspanden, kantoorgebouwen, showrooms, schoolgebouwen, enz. Vooral bij gebouwen waar grotere vermogens en meer draaiuren van toepassing zijn kan een recirculatie systeem de beste keuze zijn. Het systeem kent een hoog rendement.

Recirculatie bronsysteem

Werkwijze

Initieel zal een vooronderzoek worden uitgevoerd. Daarbij wordt de geohydrologische, technische, en juridische haalbaarheid van uw project bepaald.

Vervolgens zal een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd waarbij het plan aan wet en regelgeving zal worden getoetst en de effecten op de omgeving en eventueel omliggende bodemenergiesystemen zal worden berekend.

Waar nodig kan door ons een proefboring of proefbronnering worden geadviseerd en uitgevoerd.

Op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek wordt door ons het bodemsysteem verder ontworpen. Tot de levering behoort het aanboren en ontwikkelen van de bronnen, bronpomp, putbehuizingen, opnemers, automatiseringsinstallatie van het grondwatersysteem, appendages, infiltratietoestel, en leidingwerk. Indien gewenst leveren wij af inclusief de warmtewisselaar (TSA).

Desgewenst verzorgen wij het gehele vergunningentraject.

Wij beschikken over machines op zowel rupsonderstel als vrachtauto geschikt voor het aanboren van een recirculatiesysteem. De bronnen worden geboord volgens de zuigboormethode, en waar nodig aangevuld met luchtliften.

Zowel in de ontwerpfase als tijdens de uitvoering, en de oplevering werken wij volgens de laatste normen. Maar ook na de oplevering blijven wij betrokken bij uw project.

Wij leveren onze recirculatiesystemen op met diverse opties voor garantie. Een beheer- en onderhoudscontract is hierbij een vast gegeven.

Opbouw en werking

Het open bron systeem is opgebouwd uit twee bronnen. Middels een in de onttrekkingsbron geplaatste onderwaterpomp wordt grondwater met een vaste temperatuur van 10 tot 12 graden Celcius opgepompt. Dit grondwater wordt door het verbindende leidingwerk naar de technische ruimte gepompt. Bij verwarmingsbedrijf (winter) zal de warmtepomp energie aan het verpompte grondwater onttrekken. Tijdens koelbedrijf (zomer) kan het systeem ingezet worden om te koelen middels passieve koeling waarmee op een zeer voordelige manier het pand kan worden gekoeld. Over het algemeen zal het grondwatersysteem middels één of meerdere warmtewisselaars van het gebouw zijdige systeem gescheiden zijn. Vervolgens wordt het grondwater door het verbindend leidingwerk naar de infiltratiebron gepompt waar het in de bodem wordt geïnfiltreerd. Met een drukbehoud toestel wordt het systeem tijdens rust op druk gehouden om uittreden van in het grondwater opgeloste gassen tegen te gaan.