Gesloten bodemenergiesysteem

In Gorinchem hebben wij bij deze woning 100 meter geboord.