Gesloten bodemenergiesystemen

Bij dit appartementencomplex in Eindhoven hebben wij 75 x 80 meter geboord.