Gesloten bodemenergiesystemen

In de nieuwbouwwijk Baandervesting te Edam hebben wij, ten behoeve van 81 woningen, tot 240 meter geboord.

Om de vaart erin te houden waren wij hier zelfs met 2 boormachines tegelijk aan het boren.