Gesloten bodemenergiesystemen

In de wijk Anna’s Hoeve te Hilversum hebben wij, ten behoeve van 44 appartementen Anna’s Hof, tot 200 meter geboord.