Gesloten bronsystemen Kamerik

In het project CPO de Wilgenhof te Kamerik worden 10 levensloopbestendige woningen gebouwd.

WKO Nederland leverde de gesloten bronsystemen met een einddiepte van 160 meter.