Gesloten WKO voor Beele Sealing Valley

Door Beele Engineering worden in Sealing Valley te Aalten hoogwaardige afdichtingssystemen ontwikkeld en geproduceerd. Voor verwarming en koeling wordt gebruik gemaakt van een centrale warmte- en koude opwekking waarbij tussen alle gebouwen op de campus energie wordt uitgewisseld met behulp van warmtepompen voor verwarmen en actieve koeling, passieve koeling, een gesloten bodemenergiesysteem en droge koelers.

Het door WKO Nederland aangelegde gesloten bronsysteem (WKO) bestaat in Fase 1 uit 120 bodemwisselaars met een einddiepte van 100 meter. De bodemwisselaars zijn verbonden middels twee ondergronds geplaatste 60 groep verdeler verzamelaars.

Inmiddels hebben we ook Fase 2 gerealiseerd bestaande uit 65 bodemwisselaars met een einddiepte van 100 meter verbonden middels een ondergronds geplaatste 65 groep verdeler verzamelaar. In het ontwerp is rekening gehouden met de mogelijke uitbreiding van een Fase 3.