Open en gesloten WKO voor Fort KIJK

Het gerestaureerde en herbestemde Fort K’IJK bij Krommeniedijk is onderdeel van de Stelling van Amsterdam (UNESCO Werelderfgoed). Na anderhalf jaar restauratie en volledige verduurzaming is het Fort in 2017 heropend. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven verrichtte op 4 oktober 2017 in Uitgeest de handeling. Het Fort wordt verwarmd middels warmtepompen en een open bronsysteem. De herbouwde Fortwachterswoning wordt verwarmd middels een brine water warmtepomp en een gesloten bronsysteem.

Voor het gerealiseerde open bronsysteem voor het Fort zijn door WKO Nederland twee bronnen met een capaciteit van 20 m3/uur geboord tot een diepte van 75 meter. Het gesloten bronsysteem voor de woning bestaat uit drie gesloten bodemwisselaars met een einddiepte van 100 meter.