Proefboring Doesburg

WKO Nederland heeft in samenwerking met haar zusteronderneming Rossingh Drilling een proefboring uitgevoerd voor VHGM. Dit met als doel de mogelijkheden te inventariseren om de woonwijken van Doesburg in de toekomst geheel gasvrij te maken. In de video zie je de Conrad Combi 300 zuigboorstelling op de locatie in actie.
Er is tot 180 meter – maaiveld geboord ter bepaling van de bodemopbouw.

In het boorgat zijn vijf peilfilters geplaatst voor bepaling van de grondwatersamenstelling, grondwatertemperatuur en ontgassingdruk.