Open WKO voor Kindpark Boekel

In het Kindpark Boekel zijn 2 scholen, een kinderopvang en een GGD gehuisvest. Het pand wordt verwarmd middels zonnecollectoren, een warmtebuffer, luchtbehandeling en een open WKO bronsysteem.

Voor het gerealiseerde open bronsysteem zijn door WKO Nederland twee bronnen geboord met een capaciteit van 10 m3/uur tot een einddiepte van 75 meter.